Simpozijum Nelinearna dinamika - multi i interdisciplinarne primene, oktobar 2012, Beograd - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Simpozijum Nelinearna dinamika - multi i interdisciplinarne primene, oktobar 2012, Beograd

Prvo obaveštenje i poziv na Simpozijum mogu se preuzeti OVDE.