Izveštaji Komisija za izbor nastavnika, saradnika i istraživača

Odlukom Izbornog veća Matematičkog fakulteta od 24.02.2023.godine, na ovoj stranici se, na uvidu javnosti od 15 dana, nalaze Izveštaji Komisija za izbore u zvanja i na radna mesta nastavnika i saradnika i Izveštaji Komisija za izbore u naučna zvanja.


2023. godina

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Matematička analiza (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 31.05.2023. godine),

Izveštaj, sažetak

Datum stavljanja na uvid javnosti: 12.09.2023. godine


Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta za užu naučnu oblast Diferencijalne jednacine (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 31.05.2023. godine),

Izveštaj, sažetak

Datum stavljanja na uvid javnosti: 07.09.2023. godine


Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Diferencijalne jednacine (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 31.05.2023. godine),

Izveštaj, sažetak

Datum stavljanja na uvid javnosti: 07.09.2023. godine


Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Algebra i matematička logika (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 8.3.2023. godine),Izveštaj, sažetak.Datum stavljanja na uvid javnosti: 14.7.2023. godine


Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 31.05.2023. godine),Izveštaj, sažetak.

Datum stavljanja na uvid javnosti: 06.07.2023. godine


Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Topologija (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 08.03.2023. godine),

Izveštaj, sažetak

Datum stavljanja na uvid javnosti: 29.05.2023. godine


Datum stavljanja na uvid javnosti: 07.04.2023. godine

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta za užu naučnu oblast Algebra I matematička logika (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 08.03.2023. godine), Izveštaj, sažetak.


Datum stavljanja na uvid javnosti: 07.04.2023. godine

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto dva asistenta sa doktoratom  za užu naučnu oblast Algebra I matematička logika (konkurs objavljen u listu "Poslovi" 08.03.2023. godine). Izveštaj.


Datum stavljanja na uvid javnosti: 31.3.2023. godine

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta za užu naučnu oblast Diferencijalne jednačine (konkurs objavljen u listu „Poslovi" 8.3.2023. godine), Izveštaj, sažetak