Stručna praksa

Studenti koji treba da pohađaju stručnu praksu, najpre treba da na šalteru studentske službe fakulteta preuzmu Uput za obavljanje stručne prakse, a po završetku stručne prakse, potrebno je dostaviti fakultetu popunjenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi

Formular - Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi