Upis u više godine OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH akademskih studija, školska 2018/2019. godina

Od ponedeljka 15.10.2018. upis se obavlja uz naknadu za zakasneli upis.

Upis u više godine studija obaviće se od ponedeljka 1.10.2018. do petka 5.10.2018. u DLAB-u.

Upis se vrši prema rasporedu po danima:

 PONEDELjAK 01.10.2018.
 UTORAK 02.10.2018.
 SREDA 03.10.2018.
 ČETVRTAK 04.10.2018.
 PETAK 05.10.2018.

Studenti su dužni da se pridržavaju objavljenog rasporeda i da na upis dođu lično (treće lice isključivo uz ovlašćenje overeno kod notara) i spremni, što podrazumeva da prethodno u informacionom sistemu treba:

- blagovremeno proveriti da li su sve ocene ispravno upisane;
- popuniti ankete za predmete pohađane u prethodnoj školskoj godini i
- izabrati predmete koje će upisati u školskoj 2018/19. godini.

Studenti koji ne dođu spremni na upis ili ne dođu u zakazanom terminu, moraju da sačekaju slobodan termin.

Kandidati koji nisu u mogućnosti da prijavljivanju pristupe lično, mogu to obaviti preko trećeg lica isključivo ako to lice priloži ovlašćenje overeno kod javnog beležnika koje sadrži eksplicitno navedene radnje koje preduzima u ime kandidata.

Naknadni upis godine plaća se po cenovniku za školsku 2018/19. godinu.

Naknadno zamenjivanje predmeta i upisivanje dodatnih predmeta u jesenjem semestru su dopušteni do 19. oktobra tekuće godine.

Svi studenti treba da ponesu:

- dokaz o uplati univerzitetske takse (100 dinara);
- indeks;
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Studenti doktorskih studija treba da ponesu i saglasnost šefa katedre o izabranim predmetima za  školsku 2018/2019. godinu.

Finansijske obaveze studenata

Molbe za prelazak sa jednog na drugi modul na istom studijskom programu ili a jednog na drugi studijski program na Matematičkom fakultetu se podnose najkasnije 28. septembra 2018. godine.

Upis predmeta za koji nije položen uslovni predmet
Produženje roka za završetak studija