UPIS 2020.

Nakon junskog upisnog roka broj slobodnih mesta na Matematičkom fakultetu je sledeći:

studijski program

  budžet
samofinansiranje

Matematika

slobodna mesta su na svim modulima

 99  13

Astronomija i astrofizika

slobodna mesta su na oba modula

 7  0

Informatika

 

0 0

Septembarski upisni rok:

  • Prijavljivanje kandidata je 2. i 3. septembra 2020. godine
  • Polaganje prijemnog ispita je 4. septembra 2020. u 11 sati

Dokumenta potrebna za upis

Finansije vezane za upis

Detaljne informacije na portalu Upis