UPIS 2019.

TREĆI UPISNI ROK - OSNOVNE STUDIJE

Konačna rang lista

Zadaci sa prijemnog ispita

Rešenja zadataka

Treći upisni rok će biti organizovan u periodu od 16. do 25. septembra.

Broj slobodnih mesta po studijskim programima

Informatika - 0

Matematika
budžet - 16
samofinansiranje - 18
(sem na modulu Računarstvo i informatika)

Astronomija i astrofizika - 0

Kalendar za treći upisni rok

- Prijavljivanje kandidata: 16. i 17. septembra 2019. godine od 11-14 časova
- Polaganje prijemnog ispita: 18. septembra 2019. godine u 11 časova
- Objavljivanje rezultata: 18. septembra do 20 časova - preliminarna rang lista
- Primedbe na preliminarnu rang listu: 20. septembra 11-14 časova
- Komisija za upis donosi rešenje po žalbi do 20. septembra u 16 časova
- Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu 23. septembra od 11-14 časova
- Dekan donosi rešenje po žalbi: 23. septembra do 16 časova
- Objavljivanje konačne rang liste fakulteta: 24. septembra u 12 časova
- Upis kandidata: 25. septembra 11-14 časova.

Više o upisu:
http://upis.matf.bg.ac.rs/