UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

Lista prijavljenih kandidata na master studije - drugi upisni rok

Lista prijavljenih kandidata na doktorske studije - drugi upisni rok

Broj preostalih mesta nakon prvog upisnog roka na master i doktorskim studijama

DRUGI UPISNI ROK

Prijavljivanje  kandidata na master i doktorske studije u drugom upisnom roku je od  22.10.2020. u 12 časova  do  23.10.2020. u 15 časova. Broj slobodnih mesta  po studijskim programima će biti poznat nakon završetka upisa u prvom roku.

Detaljne informacije u vezi sa upisom na master i doktorske studije u školsku 2020/21. godinu možete naći na portalu Upis.


PRVI UPISNI ROK

Upis u prvu godinu master i doktorskih akademskih studija će se vršiti od 19. do 21. oktobra 2020. od 10 do 16 časova prema utvrđenom RASPOREDU.

Prozivka će se vršiti ispred 710 na četvrtom spratu.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u zato predviđenom terminu, rizikuje da izgubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu, na osnovu konačne rang liste.

Neophodna dokumenta za upis na  master i  doktorske studije.

Konačna rang lista kandidata na master studije - prvi upisni rok

Konačna rang lista kandidata na doktorske studije - prvi upisni rok

Preliminarna rang lista kandidata na doktorske studije - prvi upisni rok

Preliminarna rang lista kandidata na master studije - prvi upisni rok

Detaljne informacije u vezi sa upisom na master i doktorske studije u školsku 2020/21. godinu možete naći na portalu Upis.