Prijava ispita za Septembarski ispitni rok 2020

Studenti osnovnih i master studija su dužni da izmire zaostale rate školarine zaključno sa 12.08.2020. godine, u suprotnom im neće biti omogućeno prijavljivanje ispita za preostale ispitne rokove u školskoj 2019/20. godini.
Odluku možete pogledati ovde

SEPTEMBAR1 2020, SEPTEMBAR2 2020 i SEPTEMBAR3 2020

I


PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA)

Ispiti se mogu prijaviti od 05.08.2020. do 14.08.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP1 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.

Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita: Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita: Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP1 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep1 2020

II


PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 14.08.2020.
Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mejlova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs

U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - sep1 2020), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika).

Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.


SEPTEMBAR2 2020

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA)

Ispiti se mogu prijaviti od 18.08.2020. do 27.08.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP2 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.

Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP2 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep2 2020

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 27.08.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mejlova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs

U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrovć, MR 10/1987 - sep2 2020), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika).

Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

 


SEPTEMBAR3 2020

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA)

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2020. do 10.09.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP3 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP3 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep3 2020


II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2020. do 10.09.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu
prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - sep3 2020), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

SREĆNO!!!