TEMPUS projekat “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences” 44703-TEMPUS-1 -2008-1 -BATEMPUS-JPCR

Glavni ciljevi projekta su sledeći: uspostavljanje i razvoj struktuiranih doktorskih studije matematičkih nauka kroz povezivanje prirodno-matematičkih fakulteta sa univerziteta zapadnog Balkana i njihovih EU partnera, osavremenjivanje laboratorije za primenjenu matematiku na fakultetima-partnerima zapadnog Balkana koji učestvuju u projektu i pojačavanje programa na master studijama, posebno u oblastima matematičkog modeliranja i finansijske matematike. Kompletan tekst predloga projekta može se preuzeti ovde.

Planirano je da se projekat realizuje u toku tri godine kroz tri faze. U toku prve godine projekta, kroz intenzivne studijske posete, napravljen je pregled trenutne situacije na višim nivoima matematičkog obrazovanja (master i doktorske studije) fakulteta-partnera zapadnog Balkana i identifikovane su uže matematičke oblasti u kojima su ovi fakulteti uspešni. Na sastanku u Graz-u 22-29. juna 2009. uspostavljeni su okviri i struktura doktorskih studija i formiran Akademski savet koji koordiniše i upravlja realizacijom projekta. Među aktivnostima realizovanim u toku prve godine projekta, izdvajaju se Workshop u Graz-u “Training in Use of  IT in Mathematical Modeling” 7-11. septembra 2009. i Young Researchers Workshop na Ohridu 16-20. septembra 2009 (u okviru MICOM International Congress on Mathematics). Na Workshop-u u Ohridu, mladi istraživači-studenti doktorskih studija su imali priliku da prezentuju projekat, odnosno problem na kome trenutno rade i razmene iskustva i ideje.

U drugoj fazi (druga godina projekta), uspostavljeni programi doktorskih studija se dalje razvijaju i proširuju. Napravljen je detaljan plan intenzivnih kurseva, seminara, projekata koji treba da budu realizovani na način koji bi sprečio fragmentaciju i konstantno podsticao razvoj naučnog podmlatka. U ovoj fazi se intenzivno radi i na unapređenju programa master studija. U toku druge godine projekta realizovana su dva intenzivna kursa za studente master studija: kurs iz Matematičkog modeliranja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Skadru (od 3.jula-31.jula 2010.) i kurs iz Finansijske matematike, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci (od 7.avgusta-4. septembra 2010).

Treća godina projekta (završna faza) biće usmerena ka potpunoj implementaciji uspostavljenih planova i aktivnosti na doktorskim studijama. Pritom je naročito važno omogućiti i podsticati razmenu nastavnog osoblja između fakulteta-partnera. U toku treće godine projekta biće realizovano 6 intenzivnih kurseva na doktorskim studjama u trajanju od mesec dana . Planirano je da svaki od PhD kurseva pohađa ukupno 24 studenata, od toga 20 studenata sa prirodno-matematičkih fakulteta univerziteta zapadnog Balkana i 4 studenta sa univerziteta-partnera iz EU. Troškovi puta i boravka studenata se finansiraju iz sredstava TEMPUS projekta. Kursevi se realizuju na engleskom jeziku a neposredno nakon odslušanih predavanja, organizuje se polaganje ispita. Svaki od kurseva će se organizovati na različitim fakultetima koji su partneri u projektu:

Studenti doktorskih studija Matematičkog fakulteta koji su zainteresovani za pohađanje nekog od navedenih PhD kurseva mogu da se blagovremeno jave koordinatoru projekta sa Matematičkog fakulteta, dr Zorici Stanimirović mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs.