Album - Peti Simpozijum Matematika i primene, drugi dan, Matematički fakultet, 18.10.2014. - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet