Отворен Конкурс Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка за школску 2010/2011.

Средства Фондације намењена су за подстицање надаредних студената који студирају на државним универзитетима, имају држављанство Републике Србије и чије се школовање финансира из буџета, као и надарених ученика.

У школској 2010/2011. биће додељено 195 стипендија, од тога 25 за студенте природно-математичких наука.

текст конкурса

пријава


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести