Отворен позив за пријављивање за мобилности наставника и студената у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма и мобилности у оквиру Circle U. алијансе

На онлајн платформи Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/) отворени су позиви за пријаву за индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској). У оквиру тренутно отворених позива (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls) и расположивих средстава за сваку од чланица, студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију следећих типова мобилности: мобилност студената свих нивоа студија, тренинг мобилност студената свих нивоа студија (студентске праксе), мобилност наставника и мобилност ненаставног особља.
 
Због постојања ограничења буџета за сваку од чланица УБ, правила и рокова за трошење средстава на мобилности из буџета предвиђеног  за уговоре из 2021. и 2022. године, молимо заинтересоване запослене и студенте да пре подношења пријаве контактирају координаторке за међународну сарадњу факултета, проф. Драгану Илић (dragana.ilic[at]matf.bg.ac.rs) и проф. Зорицу Станимировић (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs)
 
Додатно, студенти и запослени се могу пријавити за реализацију мобилносту у оквиру сарадње са партнерским универзитетима у оквиру Circle U. универзитетске алијансе  (конкретно Орхус универзитет).  Ове мобилности се такође реализују у оквиру програма Еразмус+, а за њих постоје посебно опредељена средства у оквиру буџета. Рок за пријаву је 17. март 2023. године у 14:00 часова, али за неке од партнера рокови могу бити краћи.
 
Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls.
 
Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са иностраним партнерима. Сходно томе, листа партнера ће бити редовно ажурирана, а самим тим и позиви за пријаву за мобилност у наредним роковима.
 
Упутство за пријаву и списак неопходне документације су доступни на следећем линку:
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести