Позив младим истраживачима–студентима докторских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим НИО

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је пети по реду Позив талентованим младим истраживачима-студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама.

На овај позив могу се пријавити млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2021/2022. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији. Кроз овај позив биће укључено до 300 младих истраживача.

Текст Позива, заједно са осталим обрасцима неопходним за конкурисање, може се преузети са странице:

https://mpn.gov.rs/vesti/peti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-nio/

Пријава се врши електронски попуњавањем обрасца на страници http://doktorandi.mpn.gov.rs/, а рок за подношење пријаве је 25. март 2022. године.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести