Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању, рок за пријаву 15. април 2022.

Одбор Задужбине Ђоке Влајковића, на седници одржаној 7. марта 2022. године, донео је одлуку о расписивању Конкурса за подршку студентима у стручном и научном усавршавању. Конкурс је расписан за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

Конкурс је објављен на интернет страници Универзитета на линку:

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.
        
Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Рок за подношење пријава је од 10. марта до 15. априла 2022. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1[at]rect.bg.ac.rs.  

Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.      

Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2022. године до 01.05.2023. године.

Образац за пријаву можете преузети овде.

За услове конкурса, посетите линк на којем је објављен конкурс:
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести