Истраживачка пракса за студенте на Математичком институту САНУ, рок за пријаву 30. јун 2021.

И овог лета Математички институт САНУ организује истраживачку праксу за студенте основних, мастер и докторских студија. Ментори су и овога пута за студенте осмислили занимљиве теме из области математике, механике и рачунарских наука.

Основни циљ Истраживачке праксе је увођење младих у начни рад и менторски рад наших сарадника са њима. Јасно је да су за овај вид рада потребни предуслови доброг предзнања, мотивисаности и техничких способности студената, па ће МИСАНУ извршити селекцију кандидата на основу:

1. Пријаве, успеха на такмичењима и студијама, биографије и мотивационог писма студената који се пријављују за један или више понуђених програма,

2. Интервјуа и мишљења ментора тј. нашег сарадника који ће водити понуђени програм који је студент одабрао.

Посебно, за студенте који су стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја за талентоване ученике и посебно успешне студенте, који су већ препознати квалитетни кандидати за будуће истраживаче у НИО у Србији, довољна је само пријава за неки од понуђених програма да би били примљени на Истраживачку праксу.

Позивамо све заинтересоване да се пријаве тако што ће попунити пријавни образац до 30. јуна 2021, који се налази на линку:
https://forms.gle/YV3A5bg1npdXrpUz6

У самом обрасцу ћете пронаћи називе и кратак опис свих тема, као и информацију ко су ментори сваке од њих. Максималан број тема на које се студент може пријавити је три, а на пракси може учестовати само на једној.

Математички институт САНУ има дугодишње искуство у промоцији математичких и рачунарских наука и без сумње има лидерску позицију у овој сфери не само у Србији, већ и у региону. Сва предавања и семинари, па тако и курсеви реализовани током студентске праксе биће јавни, а моћи ће и да се погледају на веб платформи miteam.mi.sanu.ac.rs/.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести