Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2021/2022.

Министарство просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке расписало је конкурс за следеће стипендије:
- Стипендије у трајању од 3 до 10 месеци и то за основне, мастер, докторске студије као и за студијски истраживачки боравак;
- Стипендије за Летњу школу словачког језика која се одржава у августу месецу 2021. године (4 стипендије).

Рок за пријаву је 5. март 20121. Пријављивање се врши слањем целокупне документације на следећу адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24
Са назнаком : За конкурс „Стипендије Владе Републике Словачке за
академску 2021/2022. годину“.

Више инфромација  може се наћи на следећој страници:
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести