Продужен конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад  студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената 19. фебруара 2020, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи  научноистраживачки и стручни рад студената у 2019. години.

Текст конкурса

Правилник о награђивању студената може се наћи на страници
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Првобитни рок за пријаву радова је био утврђен Конкурсом (30. март 2020), а рок за достављање пријављених радова Универзитету био је 2. април 2020.

Међутим, због ванредног стања у земљи, Ректорски колегијум Универзитета у Београду донео је одлуку о продужењу рока за подношење пријава на конкурс, тако да рок за пријаву истиче 15 дана од дана доношења одлуке о укидању ванредног стања.

С обзиром на продужење рока, молимо заинтересоване студенте да радове, у штампаном и електронском облику, доставе проф. др Зорици Станимировић најкасније 7 дана након доношења одлуке о укидању ванредног стања.

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс.
Подсећамо да је награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2017. годину у групацији природно-математичких наука добио наш студент Андрија Костић.

Такође, подсећамо да се дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну  обавезу, не могу подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на
zoricast[ат]matf.bg.ac.rs.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести