Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2019. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 26. децембра 2018. објавило Јавни позив за учешће у средствима Министарства за 2019. годину за 17 програмских активности. Услови позива, списак материјала за подносење пријаве, као и рокови за подношење пријаве за сваку од 17 програмских активности које Министарство финансира налазе се на страни

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Рок за подношење пријава за програмску активност број 16 - суфинансирање научних скупова у Србији је 30 дана од објављивања позива (закључно са 25. јануаром 2019).

Скрећемо пажњу сарадницима у настави и асистентима да се међу програмским активностима за које је Јавни позив отворен налазе и следеће:

1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства;
2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
5. стипендирање младих истраживача;
6. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања.

Неопходно је добро проучити услове конкурса, потребну документацију и испоштовати рокове који су наведени за сваку програмску активност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За питања и помоћ око пријаве можете се обратити Драгани Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести