Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању, пријава од 01.02. до 31.03.2018.

Одбор Задужбине Ђоке Влајковића, на седници одржаној 18.01.2018. године, донео је одлуку о расписивању Конкурса за доделу 10 финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената
Универзитета у Београду.

Усавршавање подразумева:

1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских
академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 22.500,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2018. године до 01.05.2019. године.

Рок за подношење пријава је од 01.02. до 31.03.2018. године.

Пријаве се подносе на адресу:
Универзитет у Београду Студентски трг1
Са назнаком - Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Одлука и текст конкурса

Пријава


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести