Конкурс за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2014. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научноистраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Радови студената Математичког факултета достављају се у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом наставника - ментора рада, продекану за науку, проф. др Зорану Петровићу, (zoranp@matf.bg.ac.rs) најкасније до 10. маја 2015.

Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести