Стипендија јапанске ITO фондације за академску 2014-2015.

Јапанске Фондације ИТО расписала је конкурс за једну стипендију за академску 2014/2015. годину (мастер студије), које је Универзитет у Београду добио за своје студенте. Област истраживања није одређена.

Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

- Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;
- Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу започне од јесени 2014. године.
- Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
- Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ITO фондације присуствовати оријентационом састанку.

Било би пожељно да кандидат у одређеном степену ("to some degree") говори и чита јапански, али то није обавезно.

Са кандидатима који уђу у ужи избор биће организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.

Рок за достављање комплетне конкурсне документације је 20. септембар 2013. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, треба доставити на адресу:

Универзитет у Београду
Студентски трг 1
11000 Београд.

С обзиром да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески од стране судског тумача.

Пријавни формулар
Детаљније информације

Контакт:
Љубица Димитријевић
Одељење за међународну сарадњу
Универзитет у Београду
stamlj@rect.bg.ac.rs


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести