Студијски боравак у иностранству на четири европска универзитета током априла и маја 2013. - рок за пријаву 10.3.2013.

Као један од партнета у ТЕМПУС пројекту 'Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities' (http://vismath.ektf.hu/)

Математички институт САНУ има могућност да у току априла и маја ове године пошаље 10 студената на студијски боравак (1 месец) у једну од четири партнерске институције из Европе:

1. University of Applied Arts Vienna (10 Април - 10 Мај) Аустрија
2. Sint-Lucas School of Architecture (17 Април - 17 Мај)  Белгија
3. University of Jyvaskyla (6 Мај - 29 Мај)  Финска
4. Eszterházy Karoly College (15 Април -15 Мај)  Мађарска

Пројекат покрива трошкове пута и боравка. Детаљи везани за реализацију боравка, као и партнерске институције можете пронаћи на линку: http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=211&i=3

Молим све заинтересоване да до понедељка, 10. Марта 2013. на е-mail: vismatedu@mi.sanu.ac.rs доставе своје пријаве које треба да садрже CV и мотивационо писмо на енглеском, као и листу 4 институције по вашим приоритетима за гостовање (прва у списку треба да буде она у коју бисте најрадије отишли, затим друга итд).

Исту адресу треба користити и за сва питања.

Пројекат 'Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities' даје подршку развоју технологије и образовних метода образовних институција и њихових наставника у Србији. Такође, циљ пројекта је и да се подигне интересовање ученика за математику и науку, као и да је учинимо атрактивнијом за младе комбинујући математику са уметношћу. Методологија овог пројекта базирана на  визуелној математици пружа могућност да се математика представи на креативан и занимљив начин.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести