Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2012. годину

Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године.

Студенати Математичког факултета достављају радове у штампаној и електронској форми (непотписане, са шифром и кратком стручном оценом) продекану за науку Математичког факултета, доц. др Зорици Станимировић. За сва питања можете се обратити мејлом на zoricast@matf.bg.ac.rs.

Више информација о конкурсу може се наћи ОВДЕ.

Правилник о награђивању студената може се наћи на следећем линку:

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести