Конкурс Фонда за младе таленте за стипендирање студената

Министарство омладине и спорта је расписало Конкурс за стипендирање до 900 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за школску 2017/18. годину.

Детаљније информације о конкурсу, укључујући текст конкурса, образац за конкурисање и осталу конкурсну документацију могу се наћи на следећој страници:

http://www.fondzamladetalente.rs/objavljen-konkurs-za-stipendiranje-stu-2/

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 30. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. јануара 2018. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Павловић, истраживач-сарадник на Математичком факултету

Наслов предавања: РАДИО-ЕВОЛУЦИЈА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ И НЕЛИНЕАРНО ДИФУЗНО УБРЗАВАЊЕ ЧЕСТИЦА

Апстракт: Експлозије супернових обогаћују Универзум различитим тешким елементима. Ови елементи су градивни блокови света око нас и у нама. Остаци супернових (ОСН) су изванредни астрономски објекти који су такође од великог научног значаја, јер пружају увид у механизме експлозија супернових и представљају важне изворе галактичких космичких зрака. Радио-посматрања су међу најстаријим средствима за проучавање ових објеката. Радио-сјај и спектар, посебно младих ОСН, представљају резултат активног убрзавања електрона на ударним таласима. Тродимензионалне хидродинамичке симулације и модели нелинеарног дифузног убрзавања честица пружају нам нови поглед на радио-еволуцију ОСН.

детаљније

КГТА семинар, 30. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. јануара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Бранко Николић, Macquarie University, Sydney

Наслов предавања: METRIC AND (RELATIVISTIC) CAUSAL SPACES VIA ENRICHMENT

Апстракт: We give a short introduction to basics of (enriched) category theory. When the base of enrichment is a monoidal category that is in fact a poset (aka quantale), the definition of an enriched category becomes simpler. We consider two particular quantales consisting of positive real numbers. Categories enriched in the first are generalized metric spaces [1]. The categories enriched in the second can be interpreted as causal preorders that remember intervals (times) between time-like events [2]. Modules between enriched categories enable expressing Cauchy completeness of metric spaces in purely categorical terms; in this sense all event spaces are Cauchy complete. We give sufficient conditions on a monoidal category that ensure that an enriched category is Cauchy complete if and only if idempotents split in its underlying category.

[1] Lawvere, F. W. Metric spaces, generalized logic, and closed categories. Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 43, 1 (1973), 135–166.
[2] Nikolić, B. Cauchy completeness and causal spaces. arXiv:1712.00560v1 [math.CT] (2017)

детаљније

Вероватносне логике, 25. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: проф. др Радош Бакић

Наслов предавања: СРПСКИ ЈЕЗИК - ЈЕДАН ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

Апстракт: Предавање се надовезује на ранија предавања из истог циклуса.

детаљније

Семинар за симплектичку топологију, 26. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. јануара 2018. у сали 843 Математичког факултета са почетком у 12 часова.

Предавач: Игор Уљаревић

Наслов предавања: РАЗБИЈАЊЕ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА И СИМПЛЕКТИЧКА ХОМОЛОГИЈА

детаљније

Одељење за математику, 26. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

У оквру састанка Семинара, колега Радосав Ђорђевић са Природно-математичког факултета у Крагујевцу представиће књигу "Probability Logics" аутора Зорана Огњановића, Миодрага Рашковића и Зорана Марковића.

детаљније

КГТА семинар, 23. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. јануара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Јелена Ивановић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: PROST PERMUTO-ASOCIEDAR

Апстракт: На предавању ће бити речи о фамилији простих политопа који представљају својеврсни хибрид две фамилије - пермутоедара и асоциедара. Фамилију комбинаторних CW-комплекса, под називом пермуто-асоциедри, први је увео Капранов почетком 90-тих година. Њихову реализацију као конвексне, али не и просте (!), политопе дали су В. Рајнер и Г. Циглер. Како су и пермутоедар и асоциедар прости политопи, било је природно потражити фамилију простих хибридних политопа овог типа. У овом предавању биће приказана конструкција овакве фамилије. Напоменимо да се ови објекти природно појављују у теореми кохеренције у симетричним моноидалним категоријама. Предавање се базира на препринту, "A simple permutoassociahedron", arXiv:1708.02482, Dj.Baralic, J.Ivanovic, Z.Petric.

Кључне речи: прости политопи, асоцијативност, комутативност, кохеренција, геометријска реализација

детаљније

Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2017. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научно- истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената 17. јануара 2018, донета је одлука о расписивању конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2017. годину.

Текст конкурса


Правилник о награђивању студената може се наћи на страни
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Рок за пријаву радова је је утврђен Конкурсом (15. март 2018.), а рок за достављање пријављених радова је 30. март 2018. Напомињемо да су рокови измењени на седници Сената у односу на рокове из Правилника.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Молимо заинтересоване студенте да радове, у штампаној и електронској верзији, пошаљу проф. др Зорици Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs) најкасније до 10. марта 2017.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се послати на zoricast[at]matf.bg.ac.rs

детаљније

Вероватносне логике, 18. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Александар Перовић

Наслов предавања: О ЈЕДНОЈ ВАРИЈАНТИ СРПСКО-РУСКОГ ПРАВИЛА

Апстракт: На предавању ће бити речи о применама српско-руског правила на аксиоматизацију пребројивих структура првог реда, тј. о предикатској логици чији су једини модели највише пребројиве структуре првог реда.

детаљније

Промотивне активности Математичког факултета у 2019. години

Фотографије

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести