Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији

2020.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „НЕЈЕДНАКОСТИ КОШИ-ШВАРЦА И ГРИС-ЛАНДАУА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ ОПЕРАТОРЕ И ТРАНСФОРМЕРЕ ТИПА УНУТРАШЊЕГ ПРОИЗВОДА НА Q И Q* ИДЕАЛИМА КОМПАКТНИХ ОПЕРАТОРА“, кандидата Милана Лазаревића биће одржано у петак, 26.06.2020. године у сали 706 са почетком у 10:45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ОЦЕНЕ ШВАРЦ-ПИКОВОГ ТИПА ЗА ХАРМОНИЈСКА ПРЕСЛИКАВАЊА И ХИПЕРБОЛИЧКА МЕТРИКА“, кандидата Марека Светлика биће одржано у петак, 26.06.2020. године у сали 706 са почетком у 10:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Рекорди низа независних и једнако расподељених случајних величина с применама“, кандидата Зорана Видовића биће одржано у петак, 13.03.2020. године у сали 706 са почетком у 12:45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама“, кандидата Милане Грбић биће одржано у петак, 13.03.2020. године у сали 706 са почетком у 12:15 часова.


2019.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“, кандидата Кхоле Алгали Ајлиди биће одржано у петак, 15.11.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „МЕРЕЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА КОД АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА“, кандидата Ђорђа Савића биће одржано у петак, 18.10.2019. године у зборници са почетком у 12:15 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Мере некомпактности на Хилбертовим C*- модулима“, кандидата Златка Лазовића биће одржано у четвртак, 20.06.2019. године у сали 840 са почетком у 11 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Ауто-дуални симплицијални комплекси, њихова генерализација и примене у комбинаторици и геометрији“, кандидата Маринка Тимотијевића биће одржано у петак, 12.04.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Секуларна динамика изабраних фамилија астероида“, кандидата Георгиоса Тсирвоулиса биће одржано у петак, 08.02.2019. године у сали 809 са почетком у 11 часова.

2018.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Одређивање физичких параметара цефеида типа II“, кандидата Монике Јурковић биће одржано у петак, 11.01.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Проблеми хаб максималног покривања - нови математички модели и методе решавања“, кандидата Оливере Станчић биће одржано у петак, 09.11.2018. године у сали 706 са почетком у 12.30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Процене градијената функција и норми оператора у теорији хармонијских функција", кандидата Петра Мелентијевића биће одржано у петак, 09.11.2018. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Метахеуристички приступ решавању једне класе оптимизационих проблема у транспорту“ кандидата Наташе Ковач биће одржано у петак, 07.09.2018. године у сали 706 са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Примена метода комбинаторне оптимизације за решавање проблема формирања група у настави“ кандидата Бојане Лазовић биће одржано у петак, 07.09.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Истраживање података на протеинским нискама: n-грамска анализа уређених и неуређених региона протеина“ кандидата Самире Алсхафах биће одржано у уторак 26.06.2018. године са почетком у 10:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „О прстену тригонометријских полинома са применама у теорији аналитичких неједнакости“ кандидата Милице Макрагић биће одржано у петак 25.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе променљивих околина“ кандидата Александра Ђенића биће одржано у петак 25.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++“ кандидата Ивана Чукића биће одржано у петак 18.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције“ кандидата Нине Радојичић биће одржано у петак 13.04.2018.године у сали 706 са почетком у 13 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Моделовање радио-еволуције остатака супернових на основу хидродинамичких симулација и нелинеарног дифузног убрзавања честица“ кандидата Марка Павловића биће одржано у петак 16.03.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама“ кандидата Наташе Глишовић биће одржано у понедељак 19.02.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеним докторским дисертацијама кандидата Марије Микић „Асимптотска својства решења једначина Емден-Фаулера и њихових уопштења“ и Иване Милић Житник „Нумеричка анализа динамике резонантних астероида под дејством ефекта Јарковског“ биће одржано у петак 12.01.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести