Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији

2023.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Оцене раста градијента за функције добијене уопштеним репрезентацијама Пуасоновог типа“, кандидата Николе Мутавџића, биће одржано  8. 9. 2023. године у сали 706, са почетком у 13 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Критични графови дијаметра 2“, кандидата Јована Радосављевића, биће одржано 8. 9. 2023. године у сали 706, са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Нумеричке симулације судара галаксија и настанка морфолошких подструктура“, кандидата Станислава Милошевића, биће одржано 8. 9. 2023. године у сали 706, са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Стохастичка предвидивост филтрација и процеса по непрекидном параметру“, кандидата Ане Меркле, биће одржано 16. 6. 2023. године у сали 706, са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Пребројавање класа еквиваленције Булових функција“, кандидата Марка Царића, биће одржано 13.4.2023. године у учионици 704, са почетком у 12 часова.


2022.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Непосредна детекција космичке прашине радио-уређајима свемирских летелица“, кандидата Кристине Рацковић Бабић биће одржано у петак, 16.12.2022. године у сали 706, са почетком у 13.45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Статистика Селмерових група у фамилији елиптичких кривих придружених конгруентним бројевима“, кандидата Илије Врећице биће одржано у петак, 16.12.2022. године у сали 706, са почетком у 13.15 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Истовремено неанулирање L- функција квадратних твистова елиптичке криве и квадратних Дирихлеових L- функција над функцијским пољима“, кандидата Николе Леласа биће одржано у петак, 16.12.2022. године у сали 706, са почетком у 12.45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Шести момент Дирихлеових L- функција над рационалним функцијским пољима“, кандидата Драгана Ђокића биће одржано у петак, 16.12.2022. године у сали 706, са почетком у 12.15 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Утицај интеракција удаљених галаксија на њихово нетермално радио-зрачење“ кандидата Марине Павловић, биће одржано  14.10.2022. године у сали 809, са почетком у 15 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ МЕТОДА ЗА АНАЛИЗУ СЛИЧНОСТИ БИОЛОШКИХ СЕКВЕНЦИ НА ОСНОВУ КАРАКТЕРИСТИКА ПОНОВАКА“, кандидата Јасмине Јовановић биће одржано у петак, 02.09.2022. године у сали 253 у Светог Николе, са почетком у 10:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПОНОВАКА СА ПРИМЕНОМ У ПРЕДВИЂАЊУ Т-ЋЕЛИЈСКИХ ЕПИТОПА“, кандидата Ане Јеловић биће одржано у петак,  02.09.2022. године у сали 253 у Светог Николе, са почетком у 10 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Логичко моделовање бајесијанске теорије потврђивања“, кандидата Шејле Даутовић биће одржано у петак, 02.09.2022. године у сали 706, са  почетком у 14 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Нови приступи у решавању оптимизационог  проблема римске доминације на графовима“, кандидата Марије Ивановић биће одржано у петак, 02.09.2022. године у сали 706, са почетком у 13 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „СИМУЛАЦИЈЕ ПРОЛЕТА ГАЛАКСИЈА И УТИЦАЈ ПАРАМЕТРА СУДАРА НА ЊИХОВУ ЕВОЛУЦИЈУ“, кандидата Ане Митрашиновић биће одржано у петак,  02.09.2022. године у сали 706, са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Моделовање оптичких спектара активних галактичких језгара типа 1“, кандидата Немање Ракића биће одржано у петак, 02.09.2022. године у сали 706, са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНО-ПРОСТОРНИХ ВЕШТИНА И ГЕОМЕТРИЈСКОГ МИШЉЕЊА СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА ЗАСНОВАН НА МЕТОДИ УСМЕРЕНОГ ОПАЖАЊА И ТЕОРИЈИ ВАН ХИЛА“, кандидата Нивес Барановић биће одржано у петак, 02.09.2022. године у сали 706, са почетком у 11 часова.Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Утапања простора хармонијских функција са мешовитом нормом у ограниченим областима у Rn“, кандидата Тање Јовановић Спасојевић биће одржано у петак, 17.06.2022. године у сали 710 (зборница), са почетком у 12:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Математички модели и различити начини вишекритеријумске оптимизације у интермодалном транспорту“, кандидата Ђорђа Стакића биће одржано у петак, 17.06.2022. године у сали 710 (зборница), са почетком у 11:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „УОПШТЕЊА ШАТЕНОВИХ НОРМИ ГРАФОВА И КОМБИНАТОРНЕ ПРИМЕНЕ“, кандидата Ивана Лазаревића биће одржано у петак, 13.05.2022. године у 12.00 часова у сали 706 на Математичком факултету.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ФРОБЕНИЈУСОВЕ АЛГЕБРЕ И ТОПОЛОШКЕ КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ ПОЉА“, кандидата Соње Телебаковић Онић биће одржано у петак, 13.05.2022. године у 11.30 часова у сали 706 на Математичком факултету.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ЕКСТРЕМАЛНИ ПРОБЛЕМИ БРАУНОВОГ КРЕТАЊА И ДРУГИХ СЛУЧАЈНИХ ПРОЦЕСА“, кандидата Милице Јовалекић биће одржано у понедељак, 21.02.2022. године у сали 710 (зборница), са почетком у 11 часова.


2021.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ГЕОДЕЗИЈСКЕ ЛИНИЈЕ И ХИПЕРПОВРШИ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ S3 x S3“, кандидата Милоша Ђорића биће одржано у понедељак, 21.02.2022. године у сали 710 (зборница), са почетком у 12 часова, као и преко Zoom платформе.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83339886002?pwd=YkhkMzE5ekVvVyswU2ZuK0ZOQVdXZz09

Meeting ID: 833 3988 6002
Passcode: Si9QfC


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Полу-Фредхолмови оператори на Хилбертовим C*-модулима“, кандидата Стефана Ивковића биће одржано у петак, 17.12.2021. године у сали 706, са почетком у 12.00 часова, као и преко Zoom платформе.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99802315951?pwd=L0N2cmxEemZCL0VMZWFSU3dsREc3Zz09

Meeting ID: 998 0231 5951
Passcode: wr169K


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „БИПРОИЗВОДИ У МОНОИДАЛНИМ КАТЕГОРИЈАМА“, кандидата Младена Зекића биће одржано у петак, 17.12.2021. године у сали 706, са почетком у 11.30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „УСЛОВИ ЕКСТРЕМУМА ЗА ЈЕДНУ КЛАСУ ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИЈЕ СА НЕПРЕКИДНИМ ВРЕМЕНОМ“, кандидата Александра Јовића биће одржано у петак, 12.11.2021. године, на Математичком факултету у сали 830, са почетком у 11:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ГРЕБНЕРОВЕ БАЗЕ ЗА КОНАЧНО ГЕНЕРИСАНЕ ИДЕАЛЕ НАД НЕКИМ КЛАСАМА НЕНЕТЕРИНИХ ПРСТЕНА“, кандидата Маје Рославцев биће одржано у петак, 17.09.2021. године у сали 844, са почетком у 12.00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ПРЕДВИЂАЊЕ АЛФАБЕТА ЛОКАЛНЕ СТРУКТУРЕ ПРОТЕИНА ПРИМЕНОМ МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА ПОДАТАКА“, кандидата Мирјане Маљковић биће одржано у четвртак, 02.09.2021. године у сали 253, у објекту у Светог Николе са почетком у 18:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Одређивање барионске функције масе за узорак блиских галаксија“, кандидата Милене Јовановић биће одржано у петак, 03.09.2021. године у 12.00 часова у сали 706 на Математичком факултет, као и online, преко линка:
https://us04web.zoom.us/j/72322756842?pwd=WDlXMnl4V2RueWhXTmpNVTIyWFA4UT09


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ПОЛИНОМИЈАЛНА ЕНТРОПИЈА ЗА МОРСОВЕ ГРАДИЈЕНТНЕ СИСТЕМЕ И ЛОГИСТИЧКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ“, кандидата Милана Перића биће одржано у петак, 11.06.2021. године у сали 844, са почетком у 12.00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Тестови сагласности засновани на L2 и L растојањима и њихова асимптотска ефикасност", кандидата Марије Цупарић биће одржано у петак, 16.04.2021. године у сали 706, са почетком у 12.30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „НОВЕ МЕТОДЕ КЛАСТЕРОВАЊА НА КОМПЛЕКСНИМ МРЕЖАМА“, кандидата Душана Џамића биће одржано у петак, 16.04.2021. године у Светог Николе 39, учионица 153, са почетком у 12.00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Комбинаторика уопштених пермутоедара“, кандидата Марка Пешовића биће одржано у петак, 12.03.2021. године у сали 706 са почетком у 11:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Комбинаторна топологија и графовски комплекси“, кандидата Марије Јелић Милутиновић биће одржано у петак, 12.03.2021. године у сали 706 са почетком у 11:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „НЕКОМУТАТИВНЕ ГРУПЕ И СИМПЛИЦИЈАЛНИ КОМПЛЕКСИ“, кандидата Александре Костић биће одржано у петак, 12.02.2021. године у сали 706 са почетком у 11:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Моделовање упитних језика са применама у рефакторисању и оптимизацији кода“, кандидата Мирка Спасића биће одржано у петак, 15.01.2021. године у Светог Николе 39, учионица 153, са почетком у 12.00 часова.


2020.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „УЛОГА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ МИКРОНЕСТАБИЛНОСТИ У (РЕ)ФОРМИРАЊУ КВАЗИПАРАЛЕЛНИХ УДАРНИХ ТАЛАСА И УБРЗАВАЊУ ЧЕСТИЦА У КОСМИЧКОЈ ПЛАЗМИ“, кандидата Владимира Зековића биће одржано у петак, 11.12.2020. године у сали 809 са почетком у 13:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Мултимедијалне базе података у управљању нематеријалним културним наслеђем“, кандидата Иване Танасијевић биће одржано у петак, 13.11.2020. године у сали у Светог Николе 39, са почетком у 12.00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „НЕЈЕДНАКОСТИ КОШИ-ШВАРЦА И ГРИС-ЛАНДАУА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ ОПЕРАТОРЕ И ТРАНСФОРМЕРЕ ТИПА УНУТРАШЊЕГ ПРОИЗВОДА НА Q И Q* ИДЕАЛИМА КОМПАКТНИХ ОПЕРАТОРА“, кандидата Милана Лазаревића биће одржано у петак, 28.08.2020. године у сали 706 са почетком у 12.00 часова.

Милан Лазаревић презентација


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „НЕЈЕДНАКОСТИ КОШИ-ШВАРЦА И ГРИС-ЛАНДАУА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ ОПЕРАТОРЕ И ТРАНСФОРМЕРЕ ТИПА УНУТРАШЊЕГ ПРОИЗВОДА НА Q И Q* ИДЕАЛИМА КОМПАКТНИХ ОПЕРАТОРА“, кандидата Милана Лазаревића биће одржано у петак, 26.06.2020. године у сали 706 са почетком у 10:45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „ОЦЕНЕ ШВАРЦ-ПИКОВОГ ТИПА ЗА ХАРМОНИЈСКА ПРЕСЛИКАВАЊА И ХИПЕРБОЛИЧКА МЕТРИКА“, кандидата Марека Светлика биће одржано у петак, 26.06.2020. године у сали 706 са почетком у 10:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Рекорди низа независних и једнако расподељених случајних величина с применама“, кандидата Зорана Видовића биће одржано у петак, 13.03.2020. године у сали 706 са почетком у 12:45 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама“, кандидата Милане Грбић биће одржано у петак, 13.03.2020. године у сали 706 са почетком у 12:15 часова.


2019.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“, кандидата Кхоле Алгали Ајлиди биће одржано у петак, 15.11.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „МЕРЕЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА КОД АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА“, кандидата Ђорђа Савића биће одржано у петак, 18.10.2019. године у зборници са почетком у 12:15 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Мере некомпактности на Хилбертовим C*- модулима“, кандидата Златка Лазовића биће одржано у четвртак, 20.06.2019. године у сали 840 са почетком у 11 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Ауто-дуални симплицијални комплекси, њихова генерализација и примене у комбинаторици и геометрији“, кандидата Маринка Тимотијевића биће одржано у петак, 12.04.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Секуларна динамика изабраних фамилија астероида“, кандидата Георгиоса Тсирвоулиса биће одржано у петак, 08.02.2019. године у сали 809 са почетком у 11 часова.

2018.

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Одређивање физичких параметара цефеида типа II“, кандидата Монике Јурковић биће одржано у петак, 11.01.2019. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Проблеми хаб максималног покривања - нови математички модели и методе решавања“, кандидата Оливере Станчић биће одржано у петак, 09.11.2018. године у сали 706 са почетком у 12.30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Процене градијената функција и норми оператора у теорији хармонијских функција", кандидата Петра Мелентијевића биће одржано у петак, 09.11.2018. године у сали 706 са почетком у 12 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Метахеуристички приступ решавању једне класе оптимизационих проблема у транспорту“ кандидата Наташе Ковач биће одржано у петак, 07.09.2018. године у сали 706 са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Примена метода комбинаторне оптимизације за решавање проблема формирања група у настави“ кандидата Бојане Лазовић биће одржано у петак, 07.09.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Истраживање података на протеинским нискама:  n-грамска анализа уређених и неуређених региона протеина“ кандидата Самире Алсхафах биће одржано у уторак 26.06.2018. године са почетком у 10:00 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „О прстену тригонометријских полинома са применама у теорији аналитичких неједнакости“ кандидата Милице Макрагић биће одржано у петак 25.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12:30 часова.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе променљивих околина“ кандидата Александра Ђенића биће одржано у петак 25.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++“ кандидата Ивана Чукића биће одржано у петак 18.05.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције“ кандидата Нине Радојичић биће одржано у петак 13.04.2018.године у сали 706 са почетком у 13 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Моделовање радио-еволуције остатака супернових на основу хидродинамичких симулација и нелинеарног дифузног убрзавања честица“ кандидата Марка Павловића биће одржано у петак 16.03.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији „Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама“ кандидата Наташе Глишовић биће одржано у понедељак 19.02.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Представљање извештаја о урађеним докторским дисертацијама кандидата Марије Микић „Асимптотска својства решења једначина Емден-Фаулера и њихових уопштења“ и Иване Милић Житник „Нумеричка анализа динамике резонантних астероида под дејством ефекта Јарковског“ биће одржано у петак 12.01.2018. године у сали 706 са почетком у 12 сати.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести