Студенти који се први пут уписују на основне академске студије (ОАС) у школској 2017/2018. годин

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на ОАС у јунском и септембарском уписном року у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2150,00 динара * број уписаних ЕСПБ, одн. 2000,оо дин. * број уписаних ЕСПБ за студенте на модулу Проф. математике и рачунарства.

Прва рата школарине, 40 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа. Остале рате уплаћују се према ритму наведеном на страници Финансије/Опсте информације на сајту Факултета.

Школарина за студенте стране држављане износи 3500,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,оо евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 1500,оо евра, до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 403/1 од 29.06.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести