Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2023/2024. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на докторске академске студије у школској 2023/2024. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 3300,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 60 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа.

Могуће је поделити прву рату на два дела: 35 000,00 динара приликом уписа, а 25 000,00 динара до 15.11.2023.

Остатак школарине се дели на пет једнаких рата:
1. рата до 14.1.2024.
2. рата до 28.2.2024.
3. рата до 31.3.2024.
4. рата до 13.5.2024.
5. рата до 12.8.2024.

Самофинансирајући студенти су дужни да упишу школску 2023/24. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министрство.

Студентима докторских академских студија који поново уписују последњу Израду докторске дисертације на свом студијском програм, школарина у школској 2023/2024. години биће умањена пропорционално цени Израде докторске дисертације.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2023/24. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.

Школарина за студенте стране држављане износи 4500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) до 31.3.2024.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести