Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2017/2018. godini - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2017/2018. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на ДАС у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 3300,оо динара * број уписаних ЕСПБ.

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2017/2018. годину се умањује на следећи начин:

  • цена пријављеног курса  други пут износи 2900,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  трећи пут износи 2700,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  четврти пут  или више пута износи 2500,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 60 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа (могуће је поделити прву рату на два дела 35.000,оо динара приликом уписа, а 25.000,оо динара до 15.11.2017. године).

Студентима ДАС који поново уписују последњу Израду докторске дисертације на свом студијском програму школарина у школској 2017/2018. години биће умањена пропорционално цени Израде докторске дисертације.

Школарина за студенте стране држављане износи 4500,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата, 2500,оо евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,оо евра, до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 557/2 од 18.09.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести