Studenti koji se prvi put upisuju DAS u školskoj 2017/2018. godini - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Студенти који се први пут уписују ДАС у школској 2017/2018. годиниЦена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на ДАС у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 3300,00 динара * број уписаних ЕСПБ

Прва рата школарине, 60 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа.

Школарина за студенте стране држављане износи 4500,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата 2500,оо евра уплаћује приликом уписа, а друга рата 2000,00 евра до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 557/1 од 18.09.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести