Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2019/2020. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на МАС у школској 2019/2020. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2900,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2018/2019. годину се умањује на следећи начин:

  • цена пријављеног курса  други пут износи 2400,00 динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  трећи пут износи 2200,00 динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  четврти пут  или више пута износи 2000,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 50.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Самофинансирајућим студентима МАС који поново уписују мастер рад школарина у школској 2018/2019. години биће умањена пропорционално цени мастер рада.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,00 евра, за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,00 евра, до 31.03.2020.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 612/2 од 09.09.2019. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести