Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2017/2018. godini - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2017/2018. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на МАС у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2750,оо динара * број уписаних ЕСПБ.

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2017/2018. годину се умањује на следећи начин:

  • цена пријављеног курса  други пут износи 2400,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  трећи пут износи 2200,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  четврти пут  или више пута износи 2000,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 50 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа (могуће је поделити прву рату на два дела 30.000,оо динара приликом уписа, а 20 000,оо динара до 15.11.2017. године).

Самофинансирајућим студентима МАС који поново уписују мастер рад школарина у школској 2017/2018. години биће умањена пропорционално цени мастер рада.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду, и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године ( тј.по „старом“ Статуту), а уписују се на матични смер (модул), школарина за школску 2017/18. годину је умањена и износи 80 000,оо динара. Прва рата, 50 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа, а друга  рата, 30 000,оо динара, до 31.03.2018.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,оо евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,оо евра, до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 556/3 од 18.09.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести