Изборни модул статистика, актуарска и финансијска математика

За будуће студенте

Основне академске студије студијског програма математика

  • Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
  • Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде

1. Година

1. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 1А 4+4+1 10
2. Линеарна алгебра А 3+3+0 7
3. Увод у математичку логику 2+2+0 5
4. Програмирање 1 2+2+1 6
5. Енглески језик 1 2+0+0 3
2. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 1Б 4+4+1 10
2. Линеарна алгебра Б 2+2+0 5
3. Геометрија 1 2+2+0 5
4. Програмирање 2 2+2+1 6
5. Енглески језик 2 2+0+0 3
Укупно 50 60

2. Година

3. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 2А 4+4+0 9
2. Увод у организацију рачунара 2+2+0 5
3. Геометрија 2 3+3+0 6
4. Алгебра 1 3+2+0 6
5. Вероватноћа и статистика А 2+2+0 5
4. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 2Б 4+4+0 9
2. Објектно оријентисано програмирање 2+2+0 5
3. Геометрија 3 2+2+0 5
4. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
5. Вероватноћа и статистика Б 2+2+0 5
Укупно 52 60

3. Година

5. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 3А 3+2+0 5
2. Комплексне функције 2+2+0 5
3. Алгебра 2 2+2+0 5
4. Теорија вероватноћа 4+4+0 10
5. Статистички софтвер 1 0+2+0 3
6. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Математичка статистика 4+4+0 10
2. Случајни процеси 4+4+0 9
3. Статистички софтвер 2 0+2+0 3
4. Изборни блок МС1 2+2+1 5
5. Изборни блок МС2 2v3+2+0 5
Укупно 50 v 51 60
Изборни блок МС1
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1 5
2. Геометрија 5 2+2+1 5
Изборни блок МС2
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Анализа 3Б 3+2+0 5
2. Теорија узорака 2+2+0 5

4. Година

7. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Диференцијалне једначине А 2+2+0 5
2. Методика наставе математике и рачунарства 2+2+0 5
3. Статистички софтвер 3 0+2+1 4
4. Елементи актуарске математике 2+2+0 5
5. Изборни блок МС3 2+2+0 5
6. Изборни блок МС4 2+2+0 5
8. Семестар
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Временске серије и примене у финансијама 3+2+0 6
2. Статистички софтвер 4 0+2+1 4
3. Диференцијалне једначине Б 2+2+0 5
4. Изборни блок МС5 3+2+0 6
5. Изборни блок МС6 2+2+0 5
6. Изборни блок МС7 2+2+0 5
Укупно 48 60
Изборни блок МС3
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Линеарни статистички модели 2+2+0 5
2. Дисперзиона анализа 2+2+0 5
Изборни блок МС4
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Увод у теоријску механику 2+2+0 5
2. Одабрана поглавља астрономије 2+2+0 5
Изборни блок МС5
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Стохастички модели у операционим истраживањима 3+2+0 6
2. Теорија масовног опслуживања 3+2+0 6
Изборни блок МС6
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Теорија информације 2+2+0 5
2. Семинарски рад 2+2+0 5
Изборни блок МС7
  Предмет  Часови ЕСПБ
1. Увод у филозофију 2+2+0 5
2. Програмски пакети у математици 2+2+0 5

Science without Statistics bears no fruit, Statistics without Science has no root.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести