Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2019/2020. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на МАС у школској 2019/2020. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2900,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

1. рата школарине, 50.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа.
Остатк школарине се дели у пет једнаких рата:
2. рата до 15.12.2019.
3. рата 31.01.2020.
4. рата до 15.03.2020.
5. рата до 30.04.2020.
6. рата до 12.08.2020.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду, и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године (тј. по „старом“ Статуту), а уписују се на матични програм/модул, школарина за школску 2019/20. годину је умањена и износи 80.000,00 динара. Прва рата, 50.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа, а друга рата, 30.000,00 динара, до 31.03.2020.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,00 евра, за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,00 евра, до 31.03.2020.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 612/1 од 09.09.2019. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести