Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2017/2018. godini - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2017/2018. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на МАС у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2750,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 50 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду, и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године ( тј.по „старом“ Статуту), а уписују се на матични смер  (модул), школарина за школску 2017/18. годину је умањена и износи 80 000,оо динара.     Прва рата, 50 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа, а друга  рата, 30 000,оо динара, до 31.03.2018.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,оо евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,оо евра, до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 556/2 од 18.09.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести