Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2017/2018. godini - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2017/2018. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на ОАС у школској 2017/2018. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2150,00 динара * број уписаних ЕСПБ, одн. 2000,оо дин. за студенте на модулу Проф. математике и рачунарства.

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2017/2018. годину се умањује на следећи начин:

  • цена пријављеног курса  други пут износи 1900,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  трећи пут износи 1700,оо динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса  четврти пут  или више пута износи 1500,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 40 000,оо динара, уплаћује се приликом уписа (могуће је поделити прву рату на два дела 25 000,оо динара приликом уписа, а 15 000,оо динара до 15.11.2017. године).

Школарина за студенте стране држављане износи 3500,оо евра, за 60ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,оо евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 1500,оо евра, до 31.03.2018.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 557/3 од 18.09.2017. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести