Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2019/2020. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на ОАС у школској 2019/2020. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин:

 2350,00 динара * број уписаних ЕСПБ за студијски програм Информатика
 2250,00 динара * број уписаних ЕСПБ за остале студијске програме и модуле
- осим за студенте студијског проргама Математика, модул Професор математике и рачунарства, који плаћају 2000,00 динара * број уписаних ЕСПБ

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2019/2020. годину се умањује на следећи начин:

  • цена пријављеног курса други пут износи 1900,00 динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса трећи пут износи 1700,00 динара * број уписаних ЕСПБ
  • цена пријављеног курса четврти пут или више пута износи 1500,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

1. рата школарине, 40.000,00 динара.
Остатак школарине се дели на пет једнаких рата:
2. рата до 15.12.2019.
3. рата 31.01.2020.
4. рата до 15.03.2020.
5. рата до 30.04.2020.6. рата до 12.08.2020.

Школарина за студенте стране држављане износи 3500,00 евра, за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 1500,00 евра, до 31.03.2020.  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 611/1 од 09.09.2019. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.

Студенти ОАС са просеком преко 9.5 или преко 9.0

Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ и досадашњи укупан просек већи од 9.5, могу да поднесу молбу за ослобађање од  финансијских обавеза за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ), уз навођење листе предмета које желе да упишу преко 60 ЕСПБ.

Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ и имају просек већи од  9.0, а мањи од 9.5, могу да поднесу молбу за смањење финансијских обавеза  од 50% за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ), уз навођење листе предмета које желе да упишу преко 60 ЕСПБ.

Одлука бр. 615/1 од 09.09.2019. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести