Студентска служба

Студентска служба врши послове уписа и исписа студената, пријављивања и обраде резултата испита, издавања диплома, студентског стандарда, статистике и друге послове из ове области.

Особље:

Радојка Павловић, дипл. математичар
Шеф службе
e-mail: rada[at]matf.bg.ac.rsАдријана Максимовић
референт за студентска питања
e-mail: adrijana[at]matf.bg.ac.rs

тел.: 011 202 78 11
канцеларија 708, IV спрат

Референти за студентска питања:
канцеларија 321, приземље
 
Даница Марковић
e-mail: danica[at]matf.bg.ac.rs
тел.: 011 202 78 56

Слободан Вуковић
e-mail: boban[at]matf.bg.ac.rs
тел.: 011 202 78 55
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести