Студентска служба

Студентска служба врши послове уписа и исписа студената, пријављивања и обраде резултата испита, издавања диплома, студентског стандарда, статистике и друге послове из ове области

Е-пошта: studentska[at]matf.bg.ac.rs

Канцеларија 708, IV спрат

Шеф службе
Радојка Павловић
Е-пошта: rada[at]matf.bg.ac.rs

Референт за студентска питања
Адријана Максимовић
Е-пошта: adrijana[at]matf.bg.ac.rs

Канцеларија 321, приземље

Референти за студентска питања

Даница Марковић
Е-пошта: danica[at]matf.bg.ac.rs

Слободан Вуковић
Е-пошта: boban[at]matf.bg.ac.rs

Телефони:
 +381 (0) 64 865 00 03 - референти
 +381 (0) 11 202 78 11 - референт
 +381 (0) 11 202 78 18 - шеф службе
 +381 (0) 11 202 78 55 - референт
 +381 (0) 11 202 78 56 - референт
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести