Секретаријат Факултета

Секретаријат врши правне, административне и опште послове, а радом Секретаријата руководи Секретар Факултета.

Канцеларија 707, IV спрат

Е-пошта: pravna[at]matf.bg.ac.rs

Секретар Факултета
Оливера Кипроска
Е-пошта: olja[at]matf.bg.ac.rs
Телефон: +381 (0) 11 202 78 09

Референти:
+381 (0) 11 202 78 08
+381 (0) 11 202 78 10
+381 (0) 11 202 78 19 - јавне набавке


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести