Секретаријат Факултета

Канцеларија 707, IV спрат

Секретаријат врши правне, административне и опште послове, а радом Секретаријата руководи Секретар Факултета.

Секретар Факултета
Оливера Кипроска
Е-пошта: olja[at]matf.bg.ac.rs

Референт дактилограф
Сања Керамат
Е-пошта: sanja[at]matf.bg.ac.rs

Телефони:
+381 (0) 11 202 78 08 - референт
+381 (0) 11 202 78 09 – секретар Факултета
+381 (0) 11 202 78 10 - референт
+381 (0) 11 202 78 19 - референт

 

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести