Астрономија и астрофизика (акр. 2015)

Докторске студије студијског програма астрономија и астрофизика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор наука - астрономске науке
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.
  • Студијски програм из наредне акредитације можете да видите овде.

За актуелне студијске програме докторских студија погледајте страницу https://upis.matf.bg.ac.rs/3af/

1. Година

1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  4+6  9
2. Изборни предмет 2  4+6  9
3. Израда докторске дисертације
 0+0  12
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  4+6  9
2. Изборни предмет 4  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


2. Година


1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 5  4+6  9
2. Изборни предмет 6  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Специјални курс 1  4+6  9
2. Изборни предмет 7  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


3. Година


1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 1  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 2  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
Укупно  40  60СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА - ААФ3

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Специјалне методе обраде посматрања 4+6 9
2. Магнетохидродинамика 4+6 9
3. Физика Сунца 4+6 9
4. Звездане атмосфере 4+6 9
5. Физика звезда 4+6 9
6. Астрономска спектроскопија 4+6 9
7. Одабрана поглавља радио-астрономије 4+6 9
8. Одабрана поглавља вангалактичке астрономије 4+6 9
9. Активна галактичка језгра 4+6 9
10. Општа теорија релативности и космолошки модели 4+6 9
11. Примена супер-рачунара у астрономији 4+6 9
12. Физика међузвездане материје 4+6 9
13. Еволуција остатака супернових 4+6 9
14. Нумеричке методе у преносу зрачења 4+6 9
15. Тесни двојни системи 4+6 9
16. Динамичка астрономија 4+6 9
17. Одабрана поглавља астрономије 4+6 9
18. Диференцијална геометрија 4+6 9
19. Аналитичка механика 4+6 9
20. Сателитска астрогеодезија 4+6 9
21. Звездани каталози и фундаменталне астрономске константе 4+6 9
22. Теорија Земљине ротације 4+6 9
23. Галактичка астрономија 4+6 9
24. Нови инструменти и методе у астрономији 4+6 9
25. Аналитичке методе небеске механике 4+6 9
26. Нумеричке методе небеске механике 4+6 9
27. Теорија кретања Земљиних вештачких сателита 4+6 9
28. Визуелно двојне и вишеструке звезде 4+6 9
29. Астрохемија 4+6 9
30. Настанак и еволуција планетарних система 4+6 9
31. Квантна теорија поља 4+6 9
32. Специјалне технике астрофизичких посматрања 4+6 9
33. Специјални курс - Астрономија 4+6 9
34. Класична космологија 4+6 9
35. Одабрана поглавља савремене космологије 4+6 9
36. Теорија гравитације 1 4+6 9

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета,као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести