Изборни модул астроинформатика

Основне академске студије студијског програма астрономија и астрофизика

  • Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
  • Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 1 3+3+0 8
2. Увод у организацију рачунара 3+2+0 6
3. Дискретне структуре 1 3+2+0 6
4. Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 3+2+0 6
5. Општа астрономија А
2+2+1 5
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 2 3+3+0 8
2. Увод у архитектуру рачунара 3+2+0 6
3. Дискретне структуре 2 3+2+0 6
4. Анализа 1 3+2+0 6
5. Општа астрономија Б 2+2+1 5
Укупно 52 62

2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгоритми и структуре података 3+2+0 7
2. Архитектура и оперативни системи 3+2+0 7
3. Геометрија
3+2+0 6
4. Анализа 2 3+2+0 6
5. Општа астрофизика А 2+2+1 6
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама 3+2+0 6
2. Увод у Веб и Интернет технологије 3+2+0 6
3. Објектно оријентисано програмирање 3+2+0 6
4. Анализа 3 3+2+0 6
5. Алгебра
3+2+0 6
Укупно бар 48 60


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Релационе базе података 2+3+0 6
2. Превођење програмских језика 2+3+0 6
3. Положајна астрономија А 3+2+0 6
4. Обрада астрономских посматрања А 3+2+0 6
5. Вероватноћа и статистика 2+3+0 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вештачка интелигенција 2+3+0 6
2. Небеска механика 2+2+0 6
3. Практична астрономија А 3+2+0 6
4. Увод у нумеричку математику 2+3+0 6
5. Изборни блок АИ1

6
Укупно 49 60


Изборни блок АИ1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика Б 2+2+1  6
2. Положајна атрономија Б 3+2+0  6


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни блок ААС*   23
2. Изборни блок АИ2 2+1+0 4
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Оперативни системи
3+2+0 6
2. Теоријска астрономија А
3+2+0 5
3. Звездана астрономија А
3+2+0 5
4. Изборни блок АИ3
2+2+0 5
5. Изборни блок АИ4
2+2+0
5
6. Изборни блок АИ5    
Укупно бар 51
58


Изборни блок ААС
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија израчунљивости 2+3+0 6
2. Конструкција компилатора 2+3+0 6
3. Програмске парадигме 2+3+0 6
4. Рачунарска графика 2+3+0 6
5. Програмирање база података 2+3+0 6
6. Развој софтвера 2+3+0 6
7. Рационална механика 1 3+2+0 5
8. Ефемеридска астрономија А 3+2+0 5
Изборни блок АИ2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Енглески језик 1 2+1+0 4
2. Енглески језик 2 2+1+0 4
Изборни блок АИ3

Предмет Часови ЕСПБ
1. Интернет и софтверски пакети у астрономији      
3+2+0 5
2. Теоријска астрономија Б
3+2+0 5
Изборни блок АИ4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Звездана астрономија Б
2+2+0 5
2. Ефемеридска астрономија Б
2+2+0 5
3. Практична астрономија Б 2+2+0 5
Изборни блок АИ5

Предмет Часови ЕСПБ
1. Обрада астрономских посматрања Б 2+2+0 5
2. Методика наставе математике и рачунарства 2+2+0 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести