Шта и како треба уплатити?

Сваки студент уплаћује Универзитетску таксу у износу од 100,00 РСД. Сваки самофинансирајући студент треба да уплати и 1. рату школарине у складу са одлукама о висини школарине.

1. рата школарине за студенте основних студија је 40.000,00 динара, мастер 50.000,00 динара, а докторских 60.000,00 динара. Студенти који нису у могућности да уплате 1. рату у целости могу да је уплате у два дела и то први део приликом уписа, а други до 15.11.2020. У том случају, подела 1. рате школарине се обрачунава на следећи начин:

- Студенти основних академских  студија приликом уписа уплаћују 25.000,00 динара, а до 15.11.2020. преостали износ од 15.000,00 динара.
- Студенти мастер академских студија приликом уписа уплаћују 30.000,00 динара, а до 15.11.2020. износ од 20.000,00 динара.
- Студенти докторских академских  студија приликом уписа уплаћују 35.000,00 динара, а до 15.11.2020 преостали износ од 25.000,00 динара

Уколико се студент поново уписује на курс, цена школарине за школску 2020/2021. годину се умањује на следећи начин

За сваку уплату студент наводи јединствен позив на број (ПНБ) који може да види на свом налогу у ИС Hypatia. Уплата ће бити прокњижена и приказана на студентском налогу након пар дана (2 до 3 дана). Ако студент није навео тачан ПНБ уплата неће аутоматски бити повезана са његовим налогом и тада он мора лично да дође у финансијску службу са доказом о уплати.
Тек када студент на свом налогу у ИС Hypatia види да је уплата евидентирана, сматра се да је извршио уплату.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести