Продужење рока за завршетак студија

Студентима на студијским програмима по важећем Закону о високом образовању (тј. студентима који су прву годину студија уписали школске 2006/2007. године или касније),рок за завршетак студија може се у школској 2018/19. години, на лични захтев, продужити за два семестра ако им на дан истека рока за завршетак студија, који је прописан Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Математичког факултета, до краја студија преостаје највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2017/18. години.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести