Упис предмета за који није положен условни предмет

У школској 2018/19. години допуштен је упис предмета за који није положен условни предмет у следећим случајевима:

- Ако је студенту на четворогодишњим студијама, до краја студија остало највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2017/18. години, и при томе уписује све преостале предмете;
- Ако је студенту на трогодишњим студијама, до краја студија остало највише 48 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2017/18. години, и при томе уписује све преостале предмете.

Уписани предмети не могу да се полажу пре него што се положе условни предмети, осим ако у тренутку пријављивања испита студенту остаје највише 30 ЕСПБ до краја студија и у истом испитном року су пријављени и испити из свих неположених условних предмета.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести